Posadzki żywiczne

Posadzki zywiczne

Posadzki żywiczne są posadzkami które są wykonane z żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Posadzki żywiczne są wykonywane na podłożach betonowych, cementowych, anhydrytowych lub wylewkach samopoziomujących. Grubość posadzek żywicznych uzależniona jest od przeznaczenia posadzki jak też i od obciążeń użytkowych.

Nasza Firma wykonuje posadzki żywiczne w Technologii Ampur jako Autoryzowany Wykonawca.

Główne zastosowanie systemów epoksydowych i poliuretanowych:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł chemiczny
 • Logistyka

Głównymi zaletami tych posadzek są:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • duża twardość i odporność na ścieranie
 • efektowny wygląd
 • bez spoinowość
 • łatwość utrzymania w czystości
 • odporność na większość substancji chemicznych

Posadzki żywiczne na taras

Rozróżniamy kilka podstawowych systemów posadzek epoksydowych lub poliuretanowych:

 • Posadzka żywiczna cienkowarstwowa to system o grubości ok. 0,5mm. Polega na dwukrotnym malowaniu podkładu posadzkowego żywicą epoksydową lub poliuretanową. Taką posadzkę można wykonać samodzielnie bez angażowania ekipy wykonawczej.
 • Posadzka żywiczna grubowarstwowa to system o grubości 2-4mm. Wykonanie takiej posadzki polega na wykonaniu warstwy gruntującej a następnie wylanie warstwy żywicy epoksydowej w ilości min.1,5kg żywicy na 1m2.
 • Posadzka żywiczna grubowarstwowa kwarcowa przeznaczone do pomieszczeń narażonych na duży ruch pieszy, transportowy i inny. Grubość tego systemu od.2-4mm. Głównym materiałem w tych posadzkach jest piasek kwarcowy.

Posadzki z żywicy

Materiały Ampur jakie stosujemy w wykonywaniu naszych systemów żywicznych:

 • Grunt EP stosowany do impregnacji, wzmacniania i doszczelniania podłoży betonowych, cementowych lub anhydrytowych. Nie jest odporny na światło czyli promieniowanie UV.
 • Wylewka PU służy do wykonywania elastycznych warstw przeprężeniowych i hydroizolacyjnych. Stosowana do realizacji posadzek parkingowych, oraz warstwach wylewanych w systemach Ampur.
 • Wylewka EP służy do wykonywania warstw pośrednich i wyrównujących w systemach Ampur.
 • Szpachlówka EP wykorzystywana do uzupełnienia ubytków w posadzkach betonowych i przemysłowych.

Tabela odporności chemicznej systemów Ampur:

Tabela odporności chemicznej systemów Ampur

Oznaczenia:

 • I – oznacza całkowitą odporność – odporny przez 30 dni – możliwa zmiana koloru
 • II – oznacza ograniczoną odporność – odporność przez 3 dni
 • III – oznacza brak odporności – widoczne zmiany już 1 godzinie

Żywice epoksydowe

Odporność wszystkich materiałów i systemów zależy od rodzaju i stężenia czynnika agresywnego, oraz czasu i temperatury ekspozycji.
Próbki materiałów sezonowane 7 dni w temperaturze 20 °C.
Oceniono zmiany: wygląd, masę, grubość próbki oraz odporność na zarysowania.

Podstawowa kolorystyka wykonywanych systemów

Paleta kolorów

1. Niezbędne warunki jakie muszą zostać spełnione czasie aplikacji posadzki epoksydowej

1.1 Temperatura

Aplikacja systemów żywicznych zależy głównie od temperatury otoczenia i podłoża. Czas wiązania żywic w wyższych temperaturach ulega skróceniu a w niższych wydłużeniu. Optymalnie jest ok. 15 °C 10-15 minut. Czas wstępnego utwardzania się żywi epoksydowych lub poliuretanowych wynosi ok.6 godzin w temperaturze 15 °C

1.2 Wilgotność

Żywice epoksydowe i poliuretanowe Ampur są materiałami dyfuzyjnymi a to znaczy, że tolerują podwyższoną wilgotność szczątkową podłoża betonowego lub cementowego.