Radom: Galeria Słoneczna

Posadzka epoksydowa w Radomiu Galeria Słoneczna – Inwestor Big-Star

Dla Firmy Big-Star wykonaliśmy posadzkę pt: posadzka epoksydowa system samo rozlewny z powłoką poliuretanową kolor szary skórka pomarańczy. Posadzka była realizowana w jednym z butików Firmy Big-Star w Radomiu Galerii Handlowej Słoneczna.

Zgodnie z zakresem naszych prac w pierwszej kolejności musiała zostać wykonana wylewka samopoziomująca o grubości ok.1cm. Jak widać na poniższym zdjęciu aby docelowa posadzka epoksydowa była wykonana na tym samym poziomie co dylatacja obiektu właśnie niezbędne było wykonanie warstwy wyrównującej, która by była na tym samym poziomie co dylatacja minus 3-3,2 mm.

Po wykonaniu podkładu w postaci wylewki samopoziomującej cały podkład został dokładnie przeszlifowany i odkurzony. Przed wykonaniem warstwy gruntującej niezbędne było zabezpieczenie wszystkich elementów i miejsc, które mogły ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu taśmą malarską. Kolejnym etapem było wykonanie warstwy gruntującej poprzez szpachlowanie.

Powierzchnia posadzki zagruntowana żywicą epoksydową została ponownie wyszlifowana, aby usunąć drobne zanieczyszczenia i drobinki kurzu i nieczystości, które mogły się przykleić do posadzki w czasie aplikacji żywicy epoksydowej gruntującej. Wyszlifowana powierzchnia posadzki ponownie została dokładnie i odkurzona. Po wyszlifowaniu posadzki gruntu i odpyleniu można było przystąpić do aplikacji pierwszej warstwy epoksydowej posadzki. Czynności kolejne po wykonaniu pierwszej warstwy były analogiczne jak po gruntowaniu to jest szlifowanie i odkurzenie posadzki.

Po wykonaniu pierwszej warstwy wykonaliśmy warstwę właściwą posadzki epoksydowej jako samo rozlewny system o grubości żywicy epoksydowej ok. 2mm. To była już warstwa właściwa naszej posadzki i było już konieczności szlifowania. W czasie aplikacji rozkładana warstwa żywicy epoksydowej była odpowietrzana za pomocą wałka z kolcami. Do zakończenia całego zlecenia zostało wykonanie powłoki zamykającej z lakieru poliuretanowego, który będzie dodatkowo odporny na zarysowania. Ponadto taka powłoka chroni posadzkę przed żółknięciem.

W związku z powyższym cały zakres prac był następujący:

  1. Posadzka wyrównawcza wylewka samopoziomująca
  2. I warstwa – warstwa gruntująca
  3. II warstwa – posadzka cienko powłokowa-grubość ok.0,6mm
  4. III warstwa – system samo rozlewny o grubości ok.2mm
  5. IV warstwa – lakier zamykający żywica poliuretanowy

Cała wykonana posadzka była o grubości 3-3,2mm. Kolor szary. Struktura zewnętrzna tak zwana „skórka pomarańczy”.

Dodatkową zaletą wierzchniej faktury skórka pomarańczy jest to iż nie jest widoczny brud w czasie użytkowania takiej posadzki oraz nie są widoczne zarysowania, które pojawiają się na każdej posadzce po jakimś czasie użytkowania posadzki.

Po kilku miesiącach odwiedziliśmy Galerię Słoneczną chcąc zobaczyć jak się sprawdza nasza posadzka.