Samodzielne wykonanie posadzki epoksydowej, poliuretanowej. System malowany. Warstwa gruntująca

Warstwa gruntująca

W części pierwszej omówiliśmy przygotowanie podłoża do wykonania posadzki epoksydowej. Jeśli mamy już tą cześć prac wykonaną przystępujemy do wykonania warstwy gruntującej. Przed przystąpieniem do gruntowania żywicą epoksydową należy jeszcze raz dokładnie odpylić nasze podłoże zamiatając ale oczywiście najlepiej jest dokładnie odkurzyć. Należy jeszcze pamiętać o tym aby przed dokonaniem gruntowania podłoża zabezpieczyć taśmą malarską wszystkie elementy które mogły by ulec zabrudzeniu to jest dołu ścian, drzwi, i innych.

Zabezpieczenie taśmą malarską

Zdjęcie 1: zabezpieczenie taśmą malarską elementów mogących ulec zabrudzeniu

Przystępujemy do wykonania gruntowania. Mieszamy żywicę najczęściej żywicę z utwardzaczem zgodnie z zaleceniem Producenta wiertarką z mieszadłem minimum 3 minuty. Następnie nakładamy warstwę żywicy epoksydowej na podkładzie betonowym lub cementowym. Aplikację żywicy dokonujemy wałkiem malarskim lub za pomocą pacy metalowej.
Staramy się aby nakładana warstwa żywicy epoksydowej była nakładana jednakowej grubości na całej powierzchni posadzki.

Gruntowanie posadzki betonowej

Zdjęcie 2: gruntowanie posadzki betonowej Lu cementowej żywicą epoksydową

Przed wykonaniem gruntowania należy bezwzględnie pamiętać aby wilgotność podkładu betonowego lub cementowego nie przekraczała 4%. W praktyce oznacza to że podkład musi być sezonowany minimum 28 dni od momentu jego wykonania w przeciwnym wypadku warstwa żywicy nie zwiąże się trwale z podkładem. Poniżej przedstawiamy jak wygląda warstwa żywicy epoksydowej która została aplikowania na wilgotne podłoże.

Gruntowanie wilgotnego podłoża betonowego

Zdjęcie 3: gruntowanie wilgotnego podłoża betonowego lub cementowego spęcherzowana żywica

Na powyższym zdjęciu widać że na powierzchni posadzki zagruntowanej żywicą epoksydową na wilgotne podłoże betonowe powstały pęcherze. Oznacza to że w tym miejscu żywica nie połączyła się z naszym podkładem. Innym następstwem tego błędu jest tak zwane zrulonowanie się warstwy żywicy co przedstawia zdjęcie poniższe.

Zrulonowanie się żywicy epoksydowej lub poliuretanowej

Zdjęcie 4: gruntowanie wilgotnego podłoża zrulonowanie się żywicy epoksydowej lub poliuretanowej

Jeśli mamy już wykonane gruntowanie posadzki to po ok. 12 godzinach przystępujemy do dalszych prac. Dokonujemy oględzin naszego zagruntowanego podłoża i znajdujemy miejsca w których posadzka posiada zagłębienia, nierówności oraz wystające drobinki zanieczyszczeń. Wszystkie te miejsca uzupełniamy szpachlówkami epoksydowymi a następnie całą posadzkę szlifujemy oraz odkurzamy przygotowując ją do aplikacji dalszych warstw.
Tak wykonany podkład posadzki zagruntowany żywicą epoksydową nadaje się do aplikacji kolejnych warstw.

Możemy teraz wykonać posadzkę epoksydową w systemie malowanym lub samo rozlewnym. I znów przed wykonaniem kolejnej warstwy należy usunąć nasze zabezpieczenia taśmą malarską i ponownie je dokonać nową taśmą. Taśmę malarską zaleca się usunąć zaraz po dokonaniu gruntowania gdyż w późniejszym czasie będzie z jej zerwaniem problem.

Posadzkę epoksydową malowaną wykonujemy poprzez dwukrotne malowanie żywicą epoksydową posadzki. W czasie aplikacji tego systemu należy pamiętać aby nakładana warstwa żywicy epoksydowej była tej samej grubości oraz malowanie wykonywać w dwóch kierunkach krzyżowo. Pozwoli to nam uzyskanie jednolitej warstwy a także nie będzie widocznych śladów wałka na posadzce.

Posadzka epoksydowa - system malowany

Zdjęcie 5: posadzka epoksydowa system malowany wałkiem do malowania

Zamiast posadzki epoksydowej malowanej może wykonać system tak zwany samo rozlewny. Polega on na nakładaniu aplikowaniu na posadzce żywicy epoksydowej o grubości ok. 2-3mm za pomocą pacy zębatej. Paca zębata powinna mieć takie ząbki które pozwolą nałożenie wymaganej grubości żywicy epoksydowej. Po wykonaniu warstwy samo rozlewnej całość posadzki należy odpowietrzyć wałkiem z kolcami gdyż w czasie mieszania składników żywicy epoksydowej do mieszanki dostaje się powietrze, które po nałożeniu na posadzkę wydostaje się z mieszanki co w konsekwencji spowoduje wystąpienie na wykonanej posadzce tak zwane kraterów. Wałkiem odpowietrzamy analogicznie do malowania wałkiem w dwóch kierunkach.

System samorozlewny

Zdjęcie 6: posadzki epoksydowe, system samo rozlewny – nakładanie żywicy epoksydowej pacą zębatą

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia sposobu wykonania posadzki epoksydowej we własnym zakresie. Zaleca się przed wykonaniem posadzki żywicznej skontaktować się Ekspertem w celu dobrania odpowiednich materiałów epoksydowych, oraz odpowiedniej technologii.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz