Wrocław: Salon Renault

Salon Renault Wrocław

Na zlecenie firmy z Wrocławia nasza Firma wykonała posadzkę epoksydową w kolorze szarym. Przeznaczenie hala Warsztatu Serwisu Renault we Wrocławiu. Zgodnie z zaleceniem Inwestora na istniejącym podkładzie betonowym miała zostać wykonana w pierwszej kolejności posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowa czyli posadzka wykonana w technologii DST to jest suchej posypki mineralnej.

W pierwszej kolejności nasza Firma wykonała posadzkę betonową zatartą na gładko. Dostarczony beton B25 posadzkowy z dodatkiem włókien stalowych w ilości 25kg/m3 betonu. Wykonano prace przygotowawcze to jest wykonanie warstwy izolacji poślizgowej z foli czarnej 0,2mm oraz dylatacje obwodowe, wraz z dylatacjami wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Wylewanie betonu posadzkowego

Zdjęcie 1. Wylewanie betonu posadzkowego B25 z włóknem stalowym

Po wylaniu, wypoziomowaniu i zawibrowaniu betonu posadzka została utwardzona powierzchniowo posypką mineralną. Kolejnym etapem było wykonanie dylatacji przeciwskurczowych.

Cięcie dylatacji przeciwskurczowych

Zdjęcie 2. Cięcie dylatacji przeciwskurczowych

Posadzki przemysłowe dojrzewają 28 dni i dopiero po tym czasie można było przystąpić do wykonania posadzki epoksydowej.

Przed wykonaniem warstwy gruntu wszystkie dylatacje zostały zaszpachlowane szpachlówkami epoksydowymi a następnie wyszlifowane razem z całością posadzki betonowej. Analogicznie zostały wykonane pracy w miejscach dylatacji obwodowych. Po wykonaniu warstwy gruntującej żywicą epoksydową całość posadzki została wyszlifowana i dokładnie odkurzona.

Kolejnym etapem było wykonanie pierwszej warstwy epoksydowej posadzki cienko powłokowej żywicą epoksydową i ponowne wyszpachlowanie wszystkich dylatacji szpachlówkami epoksydowymi.

Szpachlowanie dylatacji

Zdjęcie 3. Szpachlowanie dylatacji

Po wykonaniu ostatecznych prac przygotowawczych można było przystąpić do wykonania ostatecznej warstwy epoksydowej na całości posadzki.

Posadzka żywiczna w salonach samochodowych

Zdjęcie 4. Posadzka żywiczna we Wrocławiu system epoksydowy kolor szary