Wrocław: Salon Renault

Na zlecenie firmy z Wrocławia nasza Firma wykonała posadzkę epoksydową w kolorze szarym. Przeznaczenie hala Warsztatu Serwisu Renault we Wrocławiu. Zgodnie z zaleceniem Inwestora na istniejącym podkładzie betonowym miała zostać wykonana w pierwszej kolejności posadzka przemysłowa betonowa utwardzana powierzchniowa czyli posadzka wykonana w technologii DST to jest suchej posypki mineralnej.

W pierwszej kolejności nasza Firma wykonała posadzkę betonową zatartą na gładko. Dostarczony beton B25 posadzkowy z dodatkiem włókien stalowych w ilości 25kg/m3 betonu. Wykonano prace przygotowawcze to jest wykonanie warstwy izolacji poślizgowej z foli czarnej 0,2mm oraz dylatacje obwodowe, wraz z dylatacjami wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Po wylaniu, wypoziomowaniu i zawibrowaniu betonu posadzka została utwardzona powierzchniowo posypką mineralną. Kolejnym etapem było wykonanie dylatacji przeciwskurczowych.

Posadzki przemysłowe dojrzewają 28 dni i dopiero po tym czasie można było przystąpić do wykonania posadzki epoksydowej.

Przed wykonaniem warstwy gruntu wszystkie dylatacje zostały zaszpachlowane szpachlówkami epoksydowymi a następnie wyszlifowane razem z całością posadzki betonowej. Analogicznie zostały wykonane pracy w miejscach dylatacji obwodowych. Po wykonaniu warstwy gruntującej żywicą epoksydową całość posadzki została wyszlifowana i dokładnie odkurzona.

Kolejnym etapem było wykonanie pierwszej warstwy epoksydowej posadzki cienko powłokowej żywicą epoksydową i ponowne wyszpachlowanie wszystkich dylatacji szpachlówkami epoksydowymi.

Po wykonaniu ostatecznych prac przygotowawczych można było przystąpić do wykonania ostatecznej warstwy epoksydowej na całości posadzki.