Wylewki anhydrytowe od nas

Jastrychy anhydryt – Informacje ogólne
Nasza oferta obejmuje między innymi produkcję jastrychów anhydrytowych. Jastrychy anhydryt są nowoczesne i innowacyjne jastrychy. Ich główną zaletą jest efektywność energetyczna i gospodarka. Jaka jest ich efektywność energetyczna i ekonomia w dalszej części tej karty.

Anhydrite jastrych jest jastrychem, który jest płynnym jastrychem na bazie spoiwa anhydrytu. Są one używane do tworzenia fundamentów do instalacji elementów wykończeniowych podłogowych, takich jak płytki ceramiczne, panele i inne. Grubość jastrychów anhydrytu wynosi od 3 cm. do 6 cm.

Jastrychy anhydryt.

1. Kraty anhydryt – systemy podstawowe
1.1. Wylewka na warstwie pośredniej
Jastrych wylewany przez warstwę pośrednią jest wykonany bezpośrednio na izolacji wykonanej z folii izolacyjnej. Dzięki temu warstwa jastrychu nie jest bezpośrednio połączona z betonową podstawą, a zatem nasz jastrych działa niezależnie od podstawy. W celu wyeliminowania naprężeń, złącza ścienne i elementy konstrukcyjne są wykonane z 10-25 mm pianki polietylenowej.

Jastrych anhydrytu na warstwie pośredniej

1.2. Wylewka na warstwie izolacyjnej
W tym przypadku jastrych anhydrytu jest oddzielony od podstawy przez warstwę izolacji, np. Folia polistyrenowa i izolacyjna. Jastrych wykonany w ten sposób jest dodatkowo odporny na warstwy do dźwięków, wibracji i izolacji termicznej.

Jastrych anhydrytu na warstwie izolacyjnej

1.3. Wylewka na ogrzewanie podłogowe
System ten jest wykonany na systemie ogrzewania podłogowego – rury grzewcze. Przy projektowaniu takich piętrach należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów, które pomoże w uzyskaniu dobrze funkcjonującego ogrzewania podłogowego. W tym przypadku rury zespołu grzewczego są osadzone w jastrychu anhydrytu.

Jastrych anhydrytu na ogrzewanie podłogowe

2. Kraty anhydryte – korzyści i zalety
Ciekła konsystencja ułatwia rozprzestrzenianie się i poziom mieszaniny
Wysoka skuteczność wykonawców – nawet do 1000 m2 dziennie
Podłogi anhydryte nie wymagają wzmocnienia.
Możliwe jest chodzenie na nowej podłodze anhydrytu po ok. 48 godzin
Kontynuacja dalszych prac budowlanych i wykończeniowych 4 dni po wykonaniu podłogi anhydrytu
Po 7 dniach ogrzewanie podłogowe można włączyć
Podłoga anhydrytowa nie wymaga antyspazmodycznej dylatacji
Wysoki stopień płynności zapewnia bardzo gładką powierzchnię tych podłóg
W porównaniu z jastrychami cementowymi, znacznie wyższy stosunek wytrzymałości gięcia na wytrzymałość na ściskanie oznacza, że ​​produkt nie wymaga wzmocnienia
Niska porowatość umożliwiająca szybkie rozpraszanie ciepła do pomieszczenia i hegemoniczny charakter mieszaniny sprawiają, że bezwodniki szczególnie zalecane w strukturach z ogrzewaniem podłogowym.
Po utwardzeniu, anhydryt jest niepalnym gipsem dwuwodnym ze specjalnymi właściwościami ognioodpornymi

 

3. Wylewki anhydrytowe i cementowe – porównanie

Wylewki Anhydrytowe Wylewki Cementowe
Zbrojenie wylewki nie występuje konieczność wykonania
Czas nagrzewania temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 0,5h temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 1,2h
Dylatacje Pola co 300m2 z ogrzewaniem z ogrzewaniem podłogowym, 900m2 bez ogrzewania Pola co 30m2
Porowatość Nie większa niż 8% Około 15
Skurcz w czasie wiązania nie występuje duży skurcz, możliwe pęknięcia i efekt miski
Przewodnictwo cieplne U =2,0 W/m2K U =1,1
Uruchomienie ogrzewania możliwe już po 7 dniach możliwe po 21-28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie: 25N/mm²,
na zginanie: 5N/mm²
z reguły brak deklaracji i możliwości potwierdzenia
Ciężar przy 100m2 8800 kg przy 4 cm 18000 kg
Normy PN-EN13813 Brak wymaganych dokumentów
Przewodzenie ciepła wys.współ. na poz. 1,66-1,87W/(mk) brak określenia tych danych
Grubość wylewki 3,5cm powyżej rur ogrzew. podłogowego min.4,5cm powyżej rur grzewczych
Klasa wytrzymałości na ściskanie C25 C8/10, C12/15 ( ze zbrojeniem)
Konsystencja płynna bez porów powietrza półsucha, pory powietrza blokujące przepływ ciepła
Klasa wytrzymałości na zginanie F5 F1, F2

 

Jak widać z tabeli powyżej, jastrychów cementowych i anhydrytowych są niezaprzeczalnym faktem, że jastrychy anhydryt są bardziej korzystnymi podłogami niż jastrychy cementowe, biorąc pod uwagę ich parametry techniczne i funkcjonalne.

4. Jastrychy anhydryt i jastrychy cementowe – porównanie kosztów produkcji
Uśredniając koszt wykonania jastrychu cementu na Śląsku o powierzchni 200 m2 i grubość około 6 cm wynosi około 29-32-32 / m2, a koszt jastrytu anhydrytu na Śląsku o powierzchni 200 m2 i około 6 cm gruby. Jest to około 43-45 / m2 netto.

Różnica jest zatem ok. PLN 11 / m2 i przy całej powierzchni kosztuje 2200 PLN więcej.

Są to oczywiście szacunki i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ale dla tego wszystkiego, musisz dodać obniżone koszty zużycia paliwa energetycznego z wykorzystaniem jastrychów anhydrytów o około 20-26%, a to jest mierzalna korzyść.

Parametry techniczne zgodnie z normą PN EN 13813, DIN 18560

Wytrzymałość na ściskanie od C20 do C40
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu od F4 do F7
Możliwość chodzenia po jastrychu po 48 godzinach
Obciążalność warunkowa po ok. 5 dniach
Przewodność cieplna 1,4 – 1,8 W/m*K
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012 mm/m*K
Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego po ok. 4 dniach
Maksymalna temperatura zasilania + 50
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów do układania okładzin podłogowych(wykładziny elastyczne, tekstylne, laminat, parkiet) mierzone aparatem CM do 0,3 CM-%
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych do układania okładzin podłogowych j.w mierzone aparatem CM do 0,5 CM-%
zachowanie w czasie pożaru A1-materiał niepalny

Kraty anhydryte – Standardy techniczne
Jastrychy anhydryte – Standardy określające wymagania dla PN-EN 13813 „Podkłady podłogowe i materiały do ​​ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”
PN-EN 13454-1 „sporzące, wiązania wielu komponentów i fabrycznie mieszaniny do jastrychów podłogowych na podstawie siarczanu wapnia. Część 1: Definicje i wymagania”
PN-EN 13454-2 „segregatory, wiązania wielu komponentów i fabrycznie mieszaniny do jastrychów podłogowych na bazie siarczanu wapnia. Część 2: Metody testowe”
PN-EN 13892-2 „Metody badań materiałów do podkładów podłogowych. Część 2: Oznaczanie gięcia i wytrzymałości na ściskanie”