Wylewki anhydrytowe

Wylewki anhydrytowe – ogólne informacje

Oferta naszej Firmy obejmuję między innymi wykonawstwo wylewek anhydrytowych. Wylewki anhydrytowe to nowoczesne i innowacyjne wylewki. Ich główną zaletą jest energooszczędność oraz ekonomiczność. Na czym polega ich energooszczędność i ekonomiczność w dalszej części tej zakładki.

Wylewka anhydrytowa jest to wylewka będąca płynnym jastrychem na bazie spoiwa anhydrytowego. Służą do wykonywania podkładów pod montaż posadzkowych elementów wykończeniowych typu płytki ceramiczne, panele i inne. Grubość wylewek anhydrytowych wynosi od 3cm. do 6cm.

Wylewki anhydrytowe

1. Wylewki anhydrytowe – podstawowe systemy

1.1. Wylewka na warstwie pośredniej

Wylewka wylana na warstwie pośredniej jest wykonywana bezpośrednio na izolacji z foli izolacyjnej. Dzięki temu warstwa wylewki nie jest połączona bezpośrednio z podkładem betonowym i dlatego nasza wylewka pracuje niezależnie od podkładu. W celu wyeliminowania naprężeń wykonuje się dylatacje przyścienne oraz elementów konstrukcyjnych z pianki polietylenowej 10-25mm.

Wylewka anhydrytowa na warstwie pośredniej

1.2. Wylewka na warstwie izolacyjnej

W tym przypadku wylewka anhydrytowa oddzielona jest od podkładu warstwą izolacji np. styropian oraz folia izolacyjna. Tak wykonana wylewka dodatkowo stanowi warstwę odporną na dźwięki, drgania, oraz termoizolacyjną.

Wylewka anhydrytowa na warstwie izolacyjnej

1.3. Wylewka na ogrzewaniu podłogowym

Wykonuje się ten system na instalacji ogrzewania podłogowego-rurkach grzewczych. W czasie projektowania takich podłóg należy przewidzieć wiele drobiazgów, które pomogą w uzyskaniu dobrze działającego ogrzewania podłogowego. W tym przypadku rurki instancji grzewczej są wtopione w jastrych anhydrytowy.

Wylewka anhydrytowa na ogrzewaniu podłogowym

2. Wylewki anhydrytowe – korzyści i zalety

 • Ciekła konsystencja ułatwia łatwe rozlanie się i wypoziomowanie mieszanki
 • Wysoka wydajność ekip wykonawczych- nawet do 1000m2 dziennie
 • Posadzki anhydrytowe nie wymagają zbrojenia.
 • Istnieje możliwość chodzenia po nowej posadzce anhydrytowej po ok. 48 godzinach
 • Kontynuacja dalszych prac budowlanych i wykończeniowych po 4 dniach od momentu wykonania posadzki anhydrytowej
 • Po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe
 • Posadzka anhydrytowa nie wymaga wykonywania dylatacji przeciwskurczowych
 • Wysoki stopień płynności zapewnia bardzo gładką powierzchnię tych posadzek
 • W porównaniu do jastrychów cementowych znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie sprawia że produkt nie wymaga zbrojenia
 • Niska porowatość pozwalająca na szybkie oddawanie ciepła pomieszczeniu oraz hegemoniczność mieszanki sprawiają że anhydryty są szczególnie zalecane w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym.
 • Po stwardnieniu anhydryt stanowi niepalny gips dwuwodny o szczególnych właściwościach ognioochronnych

3. Wylewki anhydrytowe i cementowe – porównanie

Wylewki Anhydrytowe Wylewki Cementowe
Zbrojenie wylewki nie występuje konieczność wykonania
Czas nagrzewania temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 0,5h temp. powierzchniową 29°C uzyskujemy po 1,2h
Dylatacje Pola co 300m2 z ogrzewaniem z ogrzewaniem podłogowym, 900m2 bez ogrzewania Pola co 30m2
Porowatość Nie większa niż 8% Około 15
Skurcz w czasie wiązania nie występuje duży skurcz, możliwe pęknięcia i efekt miski
Przewodnictwo cieplne U =2,0 W/m2K U =1,1
Uruchomienie ogrzewania możliwe już po 7 dniach możliwe po 21-28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie: 25N/mm²,
na zginanie: 5N/mm²
z reguły brak deklaracji i możliwości potwierdzenia
Ciężar przy 100m2 8800 kg przy 4 cm 18000 kg
Normy PN-EN13813 Brak wymaganych dokumentów
Przewodzenie ciepła wys.współ. na poz. 1,66-1,87W/(mk) brak określenia tych danych
Grubość wylewki 3,5cm powyżej rur ogrzew. podłogowego min.4,5cm powyżej rur grzewczych
Klasa wytrzymałości na ściskanie C25 C8/10, C12/15 ( ze zbrojeniem)
Konsystencja płynna bez porów powietrza półsucha, pory powietrza blokujące przepływ ciepła
Klasa wytrzymałości na zginanie F5 F1, F2

Jak wynika z tabeli powyżej wylewek cementowych i anhydrytowych niezaprzeczalnym faktem jest to, że wylewki anhydrytowe są bardziej korzystniejszymi posadzkami od wylewek cementowych biorąc pod uwagę ich parametry techniczne, oraz użytkowe.

Wylewka

4. Wylewki anhydrytowe i wylewki cementowe – porównanie kosztów wykonania

Uśredniając koszt wykonania wylewki cementowej na śląsku o pow. ok.200m2 i grubości ok.6cm to ok. 29-32 zł/m2, natomiast koszt wykonania wylewki anhydrytowe na śląsku o pow. ok. 200m2 i grubości ok.6cm. to ok. 43-45 zł./m2 netto.

Różnica więc wynosi ok. 11zł/m2 a przy całej powierzchni to koszt większy o 2200 zł.

Są to oczywiście szacunkowe obliczenia i nie należy ich traktować jako Oferty Handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ale do tego wszystkiego trzeba dodać obniżony koszt zużycia paliw energetycznych przy zastosowaniu wylewki anhydrytowe o ok. 20-26% a to już jest wymierna korzyść.

Parametry Techniczne Zgodnie z Normą PN EN 13813, DIN 18560

Wytrzymałość na ściskanie od C20 do C40
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu od F4 do F7
Możliwość chodzenia po jastrychu po 48 godzinach
Obciążalność warunkowa po ok. 5 dniach
Przewodność cieplna 1,4 – 1,8 W/m*K
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012 mm/m*K
Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego po ok. 4 dniach
Maksymalna temperatura zasilania + 50
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów do układania okładzin podłogowych(wykładziny elastyczne, tekstylne, laminat, parkiet) mierzone aparatem CM do 0,3 CM-%
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych do układania okładzin podłogowych j.w mierzone aparatem CM do 0,5 CM-%
zachowanie w czasie pożaru A1-materiał niepalny

Wylewki anhydrytowe – Normy Techniczne

 • wylewki anhydrytowe– normy określające wymagania dotyczące PN-EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”
 • PN-EN 13454-1 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 1: Definicje i wymagania”
 • PN-EN 13454-2 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 2: Metody badań”
 • PN-EN 13892-2 „Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 2: Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie”